oprema za grafičku delatnost

Kompanija Borograf prodaje i svu ostalu grafičku opremu i prateće mašine koje se koriste u grafičkoj industriji

Pogledajte opremu koja će vam olakšati rad u vašoj štampariji i doprineti brzini i kvalitetu izrade svih grafičkih proizvoda.

Automatska mašina za bušenje BLS

Automatska mašina za sakupljanje otpadaka KF 110-145-175

Automatska mašina za šlajfiranje TB 24 I

Mašina za okretanje, razdunavanje i centriranje hartije SE 90RLA

Mašine za sečenje papira

Mašine za heftanje

Mašine za nitnovanje

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *